.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 
ดร.กรชนก สุตะพาหะ
 
 
 
 
  หน้าหลัก    โรงเรียนราษฎร์นิยม 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
 

 

ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  ตั้งอยู่ที่เลขที่  48/14   หมู่  6   ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล    ประเภทสหศึกษา        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519  ณ บริเวณที่ดินของวัดราษฎร์นิยม ในเนื้อที่  103  ไร่    ปัจจุบันเนื้อที่คงเหลือ 35 ไร่    เนื่องจากแบ่งให้วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย  56 ไร่   และองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม   5  ไร่   เป็นถนนและลำคลองสาธารณะ  7  ไร่   โดยพระครูประชาธรรมนาถอดีตเจ้าอาวาส  วัดราษฎร์นิยมพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา  โดยมีนายธนุส    อิศรางกูร  ณ อยุธยา  อดีตนายอำเภอไทรน้อย   เป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่   1   มิถุนายน   พ.ศ. 2519    มีผู้บริหารทั้งหมด   17 ท่าน   
            สำหรับท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ ดร.กรชนก  สุตะพาหะ   โดยมีนายสมชาย  บรรจง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป นายปิยวัฒน์  อัครพรกุลฉัตร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน นางสาวอนงค์  หางแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ นางสายฝน  เริงศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มการบริหารแผนงานและงบประมาณ และครูชลธิชา  ชตานนท์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     คบเพลิง   รวงข้าว 
คบเพลิง    หมายถึง  ความรู้
รวงข้าว     หมายถึง  ชีวิต
สีประจำโรงเรียน                  เขียว   ดำ
เขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
ดำ      หมายถึง  ความมั่นคงหนักแน่น
ปรัชญาของโรงเรียน            นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คติพจน์ของโรงเรียน           สามัคคี  มีวินัย   ใฝ่ศึกษา  รักกีฬา   พัฒนาท้องถิ่น
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.234.214.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com