.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    งานแผนและงบประมาณ 
งานแผนและงบประมาณ
 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มการบริหารแผนงานและงบประมาณ

๑. นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ                 หัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงานและงบประมาณ

2. นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ                 หัวหน้างานบริหารการเงิน

3. นางสายฝน  เริงศาสตร์                    หัวหน้างานแผนงาน

4. นางเกษราภรณ์  จิตติพลังศรี             หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

5. นางอภิญญา  ปัญญานาย                 หัวหน้างานบริหารการบัญชี

6. นางสาวพรรณทิวา  บุญเครือบ          หัวหน้างานควบคุมภายในและต้นทุนผลผลิต

๗. นางสาวรัตนาพร  โนนสูง                  เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

๘. นางสาวอิษยา  อนุปัญญาวัฒน์           หัวหน้างานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

๙. นายกันต์นิภัทธิ์  บัวเผื่อน                เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

 

แผนปฏิบัติการ2564-สมบูรณ์.pdf
แผนพัฒนาการศึกษา4 ปี.pdf
 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.54.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com