.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

     

ประกาศโรงเรียนราษฎร์นิยม

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

          ด้วยโรงเรียนราษฎร์นิยมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามรายการดังนี้

1.       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 ชุด

มีทั้งหมด  2  รายการ  ดังนี้

1.1   เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู (Movable computer)          จำนวน 1 เครื่อง

1.2   โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว                          จำนวน 1 เครื่อง

2.       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 ชุด

มีทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้

2.1   เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู (Movable computer)          จำนวน 4 เครื่อง

2.2   โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว                          จำนวน 4 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว

2.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.       ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

4.       เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของโรงเรียนราษฎร์นิยม

5.       ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราษฎร์นิยม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนราษฎร์นิยม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ -
วันที่ประกาศ : 2558-07-24

 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com