.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม  

     

                        ด้วยโรงเรียนราษฎร์นิยมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนรวม  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  350,000  บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                1. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของโรงเรียนราษฎร์นิยม

                5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราษฎร์นิยม    วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  13  มีนาคม  2558  ถึงวันที่  23  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึง  15.00 น.    ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  24  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม  ในวันที่  13  มีนาคม 2558  ถึงวันที่  23  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.    ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.radniyom.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2985-5660  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2558

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : ผู้ดูแลระบบ -
วันที่ประกาศ : 2558-03-13

 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com