.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนราษฎร์นิยม  

 
 

 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพ  

     

  ด้วยโรงเรียนราษฎร์นิยมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพ  ตามรายการดังนี้

ครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพ  จำนวน  9  รายการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของโรงเรียนราษฎร์นิยม
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราษฎร์นิยม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่  5  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึง  15.00 น.  ณ  ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  6  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราษฎร์นิยม  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2558  ถึงวันที่  5  มีนาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.radniyom.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2985-5660  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2558
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : โรงเรียนราษฎร์นิยม
วันที่ประกาศ : 2558-02-25

 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 9,071
 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียน ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
 
โรงเรียนราษฎร์นิยม
เลขที่ 48/14 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Tel : 02 985-5662  Fax : 02 9855661
Email : ratniyom2011@hotmail.com